HAJIQO:X

(Ağdam, Borçalı)
yabanı bitki adı. – Qoyun hajıqo:ğa tüşəndə sağaltmağ olur, ağzına ağartı tökürüx’, sağalır (Borçalı)

Bir cevap yazın