HACIBUĞDA

(Dərbənd, Quba)
qarğıdalı. – Bizim yerdə hacıbuğda yaxşı yetişədü (Quba); – Çöldə mal ekinə, hacıbuğdaya girməsin, ziyan eləməsin deyni gəzmə qoyadılar (Dərbənd)

Bir cevap yazın