HACIBƏRİBAX

(Bakı, İsmayıllı)
parça növü. – Tükana yaxşı hacıbəribax gəlib (İsmayıllı)

Bir cevap yazın