GÜRVƏ

(Quba)
1. külbə (təndirdə)
2. evin havasını dəyişdirmək üçün divarda düzəldilən xüsusi yer, yelçəkər. – Gürvə təndirdə də ular, piçdə də ular

Bir cevap yazın