GÜRDƏX’

I
(Cəbrayıl, Zəngilan)
iri üzüm salxımı. – Bir gürdəx’ yedim qarnımı doydudu, düz bir kilov olardı (Zəngilan)
II
(Lerik)
qar topası

Bir cevap yazın