GÜNİ

(Təbriz)
ot tayası. – Qurumuş otı gətirrux, qapıda güni düzəldirux

Bir cevap yazın