GÜLƏMBİR

(Ağdam, Xocavənd, Şəki, Yevlax)
taxıla verilən ikinci su. – Taxıla güləmbir verdim (Yevlax); – Yazda güləmbir vururdux taxıla, yağınnığ olanda vurmurdux (Şəki)

Bir cevap yazın