GÜLƏBƏSDƏ

(Ağdam, Şəki)
şamama. – Üş dənə güləbəsdə alıf, hər uşağa birini verdim (Şəki)

Bir cevap yazın