GOSALLAHMINDILI

(Çənbərək)
uşaq oyunu adı. – Gəliη gedəx’ gosallahmındılı oynuyax

Bir cevap yazın