GORS

(Borçalı, Çənbərək)
şumlanmış sahələrin arasında qalan xam yer. – Əkin yerinin daşı:n ayırtdı:rıx, gorsa tökürüx’; – Gedəx’ gorsun otunu yolax (Çənbərək)

Bir cevap yazın