GODU

(Borçalı, Zəngilan)
uzunmüddətli yağışın kəsməsi üçün bəzədilib qapı-qapı gəzdirilən güzgü və çömçə (köhnə adətlərdən birinin adı). – Godu-goduyu gördüyün varmı? (Zəngilan); – Hasan dağlarda godu gəzdirerdi, gəzdirəndə belə mahnı oxuyordu (Borçalı)

Bir cevap yazın