GİRYAL

(Çənbərək)
qaramalı boğazından bağlamaq üçün istifadə edilən yarımdairəvi ağac. – Səmət büyün qırxbeş giryal qayırıf

Bir cevap yazın