GİRGAL

(Hamamlı)
bax giryal . – Girgalı malın boğazına keçirillər, onu da zincirnən axıra bağlıyıllar

Bir cevap yazın