GİLİNƏ

(İsmayıllı)
yunun çıxarı. – Gilinədən yaxşı döşək olmaz

Bir cevap yazın