GİƏCƏX’

(Tovuz)
paltar. – Giəcəyim çoxdu, hamsı da təzə

Bir cevap yazın