GEJƏ-GÜNDÜZ

I
(Ağcabədi)
uşaq oyunu adı. – Uşağın biri deir: “Gejə”, onda “gündüz” (“gündüz” adlı uşaq qrupu) qaçır, “gejə” (“gecə” adlı uşaq qrupu) tutur
II
(Şuşa)
ipək parça növü. – Müşküla gejə-gündüzdən don geif

Bir cevap yazın