GAVİD

(Borçalı)
balıq növünün adı. – Gavid balıx qızıl balığınnan yöndü

Bir cevap yazın