GAF

(Borçalı, Tovuz, Şəmkir)
bax gap
◊ Gaf eləməx’ – b a x gap eləməx’. – Getdix’ gördüx’ orda adam yığılıf gaf ele:llər (Borçalı)

Bir cevap yazın