GƏRƏ

(Qax, Şəki)
bax gər I. – Gərdəki yarpax yetmicaxdı qurda (Şəki)

Bir cevap yazın