GƏ:NİMƏX’

(Cəbrayıl)
rəngi qaçmaq (adama aiddir)

Bir cevap yazın