GƏMİŞMƏX’

(Qazax)
soxulmaq, hücum etmək. – İt canavara gəlmişdimi, da: onnan soηra əl çəx’məz, həmməşə basajax

Bir cevap yazın