GƏLLƏDAR

(Culfa, Naxçıvan, Ordubad)
bax kalladar I. – Bı yerin adamları gəllədar olublar (Naxçıvan)

Bir cevap yazın