GƏLİNÜFÜRMƏZ

(Kəlbəcər)
çox quru və tez yanan odun. – Bu lap gəlinüfürməz odundu

Bir cevap yazın