GƏDƏX’

(Ağdam, Ağcabədi, Bərdə, Qazax)
bax gedax . – Gədəx’ camışı əmdi (Qazax)

Bir cevap yazın