FISILDAN

(Meğri)
balaca, kiçik. – Bu arxı bareyə Şirindilin u fısıldan uğli cüt quşey

Bir cevap yazın