FIRTDAMAX

(Qazax)
bax firitdəməx’ . – Sən də fırtdersəη kı, uşax biri-birinən boğuşsun

Bir cevap yazın