FIRIT

fırıt verməx’:
(Borçalı, Qazax)
qızışdırmaq. – Lətif fırıt verir, adamları birbirinə qatır (Borçalı)
Fır kəhlix’ (Kəlbəcər) – quş adı. – Fır kəhlix’ hündüşqa boydadı

Bir cevap yazın