FERMA

FERMA I is. [ fr. ] Kolxoz və sovxozlarda ixtisaslaşdırılmış təsərrüfat.

FERMA II is. [ fr. ] tex. Çatı. Bir-biri ilə bağlanan mil. Ferma adətən poladdan, ağacdan, dəmir məlumatından hazırlanır.

 

FERMA sözü nədir? – FERMA sozu nedir? – FERMA sözünun mənası – FERMA sozunun omonimi – FERMA sözünün omonimi – FERMA omonimi – FERMA basqa menasi var mi? – FERMA sozunun menasi- CÜYÜR sozunun istifadesi oxşar soz oxsar sözü


Bir cevap yazın