FAYIŞDIX

(Cəbrayıl)
asudəlik, sakitlik. – Get, fayışdıxda gələrsən

Bir cevap yazın