FAQQI

(Çənbərək, Karvansaray, Qazax)
bic, hiyləgər, fırıldaqçı. – Fatma çox faqqı arvatdı (Qazax); – Əyri Səmət çox faqqı adamdı (Çənbərək); – Bu faqqı gədə hardan iras gəldi ma: (Karvansaray)

Bir cevap yazın