FALIĞ

(Qax)
çolaq. – Falığ adam kimi elinə ne alsa, salıp sındıriy

Bir cevap yazın