FƏRAZA

(Gədəbəy)
sözgəlişi, guya. – Fəraza, mən səni öyrədəsi, sənde:dif arvadı döyəsi

Bir cevap yazın