EHTİYAT

EHTİYAT I is. [ ər. ] Tədarük, yaşayış üçün toplanılan vəsait. Şoferdən də bir litr benzin al, özünə ehtiyat saxla (S.Qədirzadə).

EHTİYAT II is. [ ər. ] Tədbirlilik, qorxu, çəkinmə, ehtiyatlı olma. Ehtiyat igidin yaraşığıdır (Ata. sözü).

EHTİYAT III is. [ ər. ] Çəkinmə. Xəlil Mirzə nəfəs çəkməyə belə ehtiyat edirdi (Q.İlkin).

 

EHTİYAT sözü nədir? – EHTİYAT sozu nedir? – EHTİYAT sözünun mənası – EHTİYAT sozunun omonimi – EHTİYAT sözünün omonimi – EHTİYAT omonimi – EHTİYAT basqa menasi var mi? – EHTİYAT sozunun menasi- CÜYÜR sozunun istifadesi oxşar soz oxsar sözü


Bir cevap yazın