DON

DON I is. Uzun qadın paltarı. Qızılgüldən, lalədən; Don biçib gey qırmızı (Ə.Cəmil).

DON II is. Şaxta. Şaxtalı qışlarda həsirə bükülmüşdü ki, don vurmasın (M.İbrahimov).

DON III f. Üşümək, büzüşmək, donmaq. Burda don artmışdır Talıstan dağı; Donur dumanlarda quşun ayağı (S.Vurğun).

 

DON sözü nədir? – DON sozu nedir? – DON sözünun mənası – DON sozunun omonimi – DON sözünün omonimi – DON omonimi – DON basqa menasi var mi? – DON sozunun menasi- CÜYÜR sozunun istifadesi oxşar soz oxsar sözü


Bir cevap yazın