DİN

DİN I is. [ ər. ] Üstqurum formalarından biri. Zülm nə din bildi, nə dil, nə Vətən; Cəhalət uydurdu İslam adına (B.Vahabzadə).

DİN II f. Danışmaq, söyləmək. Əzizinəm din barı; Danış barı, din barı; İgidə tab gətirməz; Yağı tikən min barı (Bayatı).

 

DİN sözü nədir? – DİN sozu nedir? – DİN sözünun mənası – DİN sozunun omonimi – DİN sözünün omonimi – DİN omonimi – DİN basqa menasi var mi? – DİN sozunun menasi- CÜYÜR sozunun istifadesi oxşar soz oxsar sözü


Bir cevap yazın