DAY

DAY I is. Biryaşar at balası, dayça. İlxıda bir boz day var idi (Dastanlar).

DAY II ədat İfadəni qüvvətləndirmək mənasında, daha artıq. Balam, day burada bizlik heç bir iş yoxdur (Dastanlar).

 

DAY sözü nədir? – DAY sozu nedir? – DAY sözünun mənası – DAY sozunun omonimi – DAY sözünün omonimi – DAY omonimi – DAY basqa menasi var mi? – DAY sozunun menasi- CÜYÜR sozunun istifadesi oxşar soz oxsar sözü


Bir cevap yazın