DAĞLI

DAĞLI I is. Dağda yaşayan adam. Gəlmiş hüzuruna bir qara dağlı; Bir qara qulundur qolları bağlı (M.Müşfiq).

DAĞLI II sif. Dağ olan (yer). Yolun dağlı, qayalı; Hər işdən oldum halı (Bayatı).

DAĞLI III sif. Dərdli, dərdi olan, dağı olan. Bağrı eşqinlə dağlı bir şair; Edəcək dərdi dərbədər, gözəlim! (S.Rüstəm).

 

DAĞLI sözü nədir? – DAĞLI sozu nedir? – DAĞLI sözünun mənası – DAĞLI sozunun omonimi – DAĞLI sözünün omonimi – DAĞLI omonimi – DAĞLI basqa menasi var mi? – DAĞLI sozunun menasi- CÜYÜR sozunun istifadesi oxşar soz oxsar sözü


Bir cevap yazın