DƏM

DƏM I is. [ fars. ] Zaman, an, ləhzə. Boran keçdi, bahar gəldi; Qızıl gülün dəmi çatdı (R.Rza).

DƏM II is. [ fars. ] Kef, əyləncə. Dədə, ona həm dəm, həm də qəm çömçəsi deyərlər (Dastanlar).

DƏM III is. [ fars. ] Plov və ya çayın müəyyən müddət odun üstündə saxlanması. Günorta zamanı plov hazır olub dəmə vuruldu (Ə.Haqverdiyev).

DƏM IV is. [ fars. ] Qaz. Kömürün dəmi bizi birtəhər etdi.

DƏM V sif. [ fars. ] Çox içib məst olan, sərxoş. Biri ayıq, biri dəmdir; Bu da özgə bir aləmdir (F.Mehdi).

 

DƏM sözü nədir? – DƏM sozu nedir? – DƏM sözünun mənası – DƏM sozunun omonimi – DƏM sözünün omonimi – DƏM omonimi – DƏM basqa menasi var mi? – DƏM sozunun menasi- CÜYÜR sozunun istifadesi oxşar soz oxsar sözü


Bir cevap yazın