CÜRƏ

CÜRƏ I is. zool. Ördəyəoxşar kiçik su quşu.

CÜRƏ II is. Forma, növ. Yox, insanlar anadan bir cürə doğulmayır (Ə.Kürçaylı).

CÜRƏ III sif. mus. Sazın dörd simli kiçik növü.

 

CÜRƏ sözü nədir? – CÜRƏ sozu nedir? – CÜRƏ sözünun mənası – CÜRƏ sozunun omonimi – CÜRƏ sözünün omonimi – CÜRƏ omonimi – CÜRƏ basqa menasi var mi? – CÜRƏ sozunun menasi- CÜYÜR sozunun istifadesi oxşar soz oxsar sözü


Bir cevap yazın