ZÜBBƏ

ZÜBBƏ (Şəki) seçmə, seçilmiş. – Ən zübbələrini mişo:l yiyitdi

Read More

ZURUP

ZURUP (Oğuz) cır armud. – Zurup gəlir yetişir, qalır, onda yiməli olur Zuza çəkmağ (Tabasaran) – ulamaq. – Cənəvər zuza çəkədü

Read More

ZURUĞ

ZURUĞ (Zəngibasar) tikanlı bitki növü. – Zuruğ heyvani kökəldey

Read More

ZULLAMAĞ

ZULLAMAĞ I (Xaçmaz, Quba) bax zollamağ. – Güni zulla (Xaçmaz) II (Quba) atmaq, tullamaq. – Al bunu, zulla bayıra gidsün

Read More

ZUL

ZUL I (Xaçmaz) bax zol IV II (Xaçmaz, Meğri) bax zol II. – Ağaquli mq: altı zul gamış göni göndərmişdi (Meğri); – İnegin derisinnən bir neçə çaruğluğ zul mənə çatdi (Xaçmaz)

Read More