ÇAPMAQ

ÇAPMAQ I f. Səyirtmək, bərk sürmək. Tapdıqgil də onun arxasınca dördnala çapdılar (İ.Şıxlı).

ÇAPMAQ II f. Kəsmək. Mən bədbəxt öz ayağıma balta çapdım (H.Nəzərli).

ÇAPMAQ III f. Talan etmək, qarət etmək. Koxanı gör, kəndi çap (Ata. sözü).

 

ÇAPMAQ sözü nədir? – ÇAPMAQ sozu nedir? – ÇAPMAQ sözünun mənası – ÇAPMAQ sozunun omonimi – ÇAPMAQ sözünün omonimi – ÇAPMAQ omonimi – ÇAPMAQ basqa menasi var mi? – ÇAPMAQ sozunun menasi- CÜYÜR sozunun istifadesi oxşar soz oxsar sözü


Bir cevap yazın