CAN

CAN I is. [ fars. ] Bədən. Arif olan, bir od düşüb canıma; Əridib döndərir a yağa məni (Aşıq Ələsgər).

CAN II is. [ fars. ] Sevgili. Xəstə könül dərdü qəmdən ayrıldı; Bu gün məclisimə bir can gəlibdir (Aşıq Ələsgər).

CAN III köməkçi söz Əzizləmə mənasında. Can Koroğlu, məni bağışla! Yalandan dedim ki, səninlə dostam. “Koroğlu”

 

CAN sözü nədir? – CAN sozu nedir? – CAN sözünun mənası – CAN sozunun omonimi – CAN sözünün omonimi – CAN omonimi – CAN basqa menasi var mi? – CAN sozunun menasi- CÜYÜR sozunun istifadesi oxşar soz oxsar sözü


Bir cevap yazın