ÇALMAQ

ÇALMAQ I f. Musiqi alətini hərəkətə gətirmək. Hava ifa eləmək. Şair dostum, çaldığın saz; Eldən ayrı səs ucaltmaz… (M.Araz).

ÇALMAQ II f. Sancmaq, dişləmək. Birdən cansız kağız bir ilan kimi elə bil ki, çaldı ağa Nazimi (C.Gözəlov).

ÇALMAQ III f. Biçmək. Kitab yazırsınız, ot çalırsınız; Calaq vurursunuz, bağ salırsınız (B.Vahabzadə).

ÇALMAQ IV f. Vurmaq. Evdədir, xahiş etdi ona zəng çalasınız, gözləyir (M.İbrahimov).

ÇALMAQ V f. Oğurlamaq. Mollanın börkünü çaldı oğru; Yüyürüb qaçdı bir bağa doğru (M.Ə.Sabir).

 

ÇALMAQ sözü nədir? – ÇALMAQ sozu nedir? – ÇALMAQ sözünun mənası – ÇALMAQ sozunun omonimi – ÇALMAQ sözünün omonimi – ÇALMAQ omonimi – ÇALMAQ basqa menasi var mi? – ÇALMAQ sozunun menasi- CÜYÜR sozunun istifadesi oxşar soz oxsar sözü


Bir cevap yazın