ÇƏKMƏ

ÇƏKMƏ I is. Uzunboğaz ayaqqabı. Neçə-neçə ölkənin; Tozlarına bulandı çəkmələr! (B.Vahabzadə).

ÇƏKMƏ II is. kim. Qaynamaqla, qızmaqla maddələrin tərkib hissələrinə ayrılması.

ÇƏKMƏ III is. Plovun bir növü. Sizə çəkmə bişirim ki, dadı damağınızdan getməsin.

ÇƏKMƏ IV sif. Çəkilmiş, dartılmış. Qara çəkmə qaşları çatılmışdı, iri gözləri çox fikirli olsa da, təmkinini saxlayırdı (M.İbrahimov).

 

ÇƏKMƏ sözü nədir? – ÇƏKMƏ sozu nedir? – ÇƏKMƏ sözünun mənası – ÇƏKMƏ sozunun omonimi – ÇƏKMƏ sözünün omonimi – ÇƏKMƏ omonimi – ÇƏKMƏ basqa menasi var mi? – ÇƏKMƏ sozunun menasi- CÜYÜR sozunun istifadesi oxşar soz oxsar sözü


Bir cevap yazın