BULUD

BULUD I is. Havada toplanan kəsifləşmiş su buxarı, yığını. Buludlar axışır səmayə lay-lay; Sönür göy üzündə rəngi solmuş ay (B.Azəroğlu).

BULUD II is. [ rus. ] Böyük boşqab, uzunsov ya girdə, dayaz iri boşqab. Sonra da böyük buludda buğlana-buğlana zəfəranlı plov gətirildi (S.Qədirzadə).

 

BULUD sözü nədir? – BULUD sozu nedir? – BULUD sözünun mənası – BULUD sozunun omonimi – BULUD sözünün omonimi – BULUD omonimi – BULUD basqa menasi var mi? – BULUD sozunun menasi- CÜYÜR sozunun istifadesi oxşar soz oxsar sözü


Bir cevap yazın