BUCAQ

BUCAQ I is. Künc, guşə. Qorxusundan bir bucağa qısılar; Dinə bilməz, mat-mat baxar, ağlarsan (M.P.Vaqif).

BUCAQ II is. riyaz. Həndəsi fiqur, bir nöqtədən çıxan iki xətt arasındakı müstəvinin bir hissəsi.

 

BUCAQ sözü nədir? – BUCAQ sozu nedir? – BUCAQ sözünun mənası – BUCAQ sozunun omonimi – BUCAQ sözünün omonimi – BUCAQ omonimi – BUCAQ basqa menasi var mi? – BUCAQ sozunun menasi- CÜYÜR sozunun istifadesi oxşar soz oxsar sözü


Bir cevap yazın