BİTMƏK

BİTMƏK I f. Tamam olmaq, başa çatmaq. Səd şükür ki, qış tükəndi, bitdi; Novruz gəlib, bahar yetdi (A.Səhhət).

BİTMƏK II f. Yetişmək, çıxmaq, cücərmək. Bağçamızda gül bitdi; Lalə bitdi, gül bitdi; Vətəndə bir bağ saldıq; Hər nə əkdik, gül bitdi (Bayatı).

 

BİTMƏK sözü nədir? – BİTMƏK sozu nedir? – BİTMƏK sözünun mənası – BİTMƏK sozunun omonimi – BİTMƏK sözünün omonimi – BİTMƏK omonimi – BİTMƏK basqa menasi var mi? – BİTMƏK sozunun menasi- CÜYÜR sozunun istifadesi oxşar soz oxsar sözü


Bir cevap yazın