BARMAQLIQ

BARMAQLIQ I is. Ağacdan, dəmirdən və ya məftildən qayrılmış tor, hörgü. Cəld ayağa durub, dəmir barmaqlığa yanaşdı (M.Hüseyn).

BARMAQLIQ II is. məh. Barmağa dolama çıxdıqda və ya əhənglə ağardan zaman yandırmasın deyə, barmağa keçirilən dəri və ya göndən tikilmiş kisəcik.

BARMAQLIQ III is. Çilik, qələm (ağacda). Bu gün yerə yüz barmaqlıq basdırmışam.

 

BARMAQLIQ sözü nədir? – BARMAQLIQ sozu nedir? – BARMAQLIQ sözünun mənası – BARMAQLIQ sozunun omonimi – BARMAQLIQ sözünün omonimi – BARMAQLIQ omonimi – BARMAQLIQ basqa menasi var mi? – BARMAQLIQ sozunun menasi- CÜYÜR sozunun istifadesi oxşar soz oxsar sözü


Bir cevap yazın