BARAT

BARAT I is. [ ər. ] Bank və s. maliyyə müəssisələri və ya poçt vasitəsilə göndərilən pul. Pulları haman yerə barat verəcəyəm (M.S.Ordubadi).

BARAT II is. [ ər. ] Qəbz, vəsiqə. İcarədarlara icarə hüququnu təsdiq edən sənəd – barat verilirdi (“Azərb. tarixi”).

BARAT III is. [ ər. ] Hədiyyə, bəxşeyiş. Lisanından gəlməyəndə baratım; Naləm istər bu dünyanı dağıtsın (Aşıq Ələsgər).

 

BARAT sözü nədir? – BARAT sozu nedir? – BARAT sözünun mənası – BARAT sozunun omonimi – BARAT sözünün omonimi – BARAT omonimi – BARAT basqa menasi var mi? – BARAT sozunun menasi- CÜYÜR sozunun istifadesi oxşar soz oxsar sözü


Bir cevap yazın