BAĞRIQARA

BAĞRIQARA I is. zool. Su kənarında yaşayan uzun qıçlı, döşü qara quş. Bağrıqaranın qızardı bağrı; Şahbaz ona varanda doğru (Xətayi).

BAĞRIQARA II sif. Kədərli, halı pərişan. Mən aşiq bağrıqara; Quşlar da bağrıqara; Lalədən xoş gül olmaz; Onun da bağrı qara (Bayatı).

 

BAĞRIQARA sözü nədir? – BAĞRIQARA sozu nedir? – BAĞRIQARA sözünun mənası – BAĞRIQARA sozunun omonimi – BAĞRIQARA sözünün omonimi – BAĞRIQARA omonimi – BAĞRIQARA basqa menasi var mi? – BAĞRIQARA sozunun menasi- CÜYÜR sozunun istifadesi oxşar soz oxsar sözü


Bir cevap yazın